BÁNFFY MIKLÓS

(Kolozsvár, 1874. – Budapest, 1950.): politikus, grafikus.

Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte. 1913–1918-ban az állami
színházak intendánsa. A Kisfaludy Társaság tagja. 1922–1923-ban a Bethlenkormányban
külügyi tárcát töltött be. Karikatúrákat és grafikákat rajzolt: az Új Idők
(1904), Borsszem Jankó (1922), Lantos Magazin (1930), Tábortűz (1932) újságoknak.
Kulturális tevékenységet is folytatott. 1923–1927-ben a Képzőművészeti Tanács elnöke.
1926-ban visszaköltözött Erdélybe, és vezető szerepet játszott a magyar irodalomban.
Szerkesztette az Erdélyi Helikont. Az Erdélyi Szépmíves Céh kiadványainak számos
kötetét illusztrálta.Könyv: Politikus portrék /karikatúra/ 1921.