BARDÓCZ ÁRPÁD

(Budapest, 1882. – Budapest, 1938.): festő, grafikus,karikaturista.

Iparművészeti Iskolában Prenoszil Sándornál és Pap Henriknél tanult. Feltételezhetően
Prenosil Sándor volt hatással tanítványára, ő is karikatúrákat publikált több élclapban.
A fiatal művész karikatúrákat rajzolt Az Üstökös-Urambátyám (1909–17), Pikkoló (1909–
12), Móka (1911–12) vicclapok részére. A Politikai Magyarország című kiadvány
számára 1911–1913 között illusztrációkat készített. Több vicclap és magazin részére
rajzolt karikatúrákat és grafikákat: Borsszem Jankó (1917–25), P esti T őzsde (Bp. 1926),
Az Újság Vasárnapja (1928), Az Újság Könyve (1928), A Toll (1929), Színházi Élet (1929–
32), Váci Ucca (1936), Pesti Hírlap Karácsonyi Albuma (1937), Képes Vasárnap (1937).
A Nemzeti Szalonban több gyűjteményes kiállítása volt. 1934-ben Egyiptomban
dolgozott, ahol az Al Moaszat Kórház falképeit festette meg.