BIRÓ JÓZSEF

(Pókakeresztúr, 1887. – Castagnole, 1975.): festő.

Középiskoláit Máramarosszigeten végezte. 1911–14-ig Magyar Képzőművészeti
Főiskolára járt, mestere: Balló Ede. Miután befejezte főiskolai tanulmányait, Párizsba
ment, és a Julián Akadémián tanult tovább. Az I. világháború kitörése Párizsban érte,
ezért az internálás elől Svájcba menekült. Festészeti képzését Genfben fejezte be. Első
önálló kiállítását Zürichben rendezte. 1919-ben hazatért Magyarországra, de
továbbra is szoros kapcsolatot tartott fenn a svájci művészeti körökkel. A magyar
művészetet népszerűsítő írásai, cikkei rendszeresen jelentek meg svájci lapokban.
1920–23 között rajztanárként dolgozott Budapesten. 1923–46 között a Paál László
Társaság titkáraként működött. 1930-ban két albuma jelent meg Zürichben, svájci
tájképekkel. 1946-tól haláláig Svájcban élt. Karikatúrát, illetve illusztrációt az Új
Magazin (1934) részére készített.