BOGNÁR JÓZSEF

(Tab, 1951.): grafikus, karikaturista.

Tabon érettségizett 1970-ben, majd a pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári
diplomát földrajz-rajz szakon 1974-ben.
Rajzos tevékenysége mellett aktívan táncolt a Baranya Táncegyüttesben,
vendégként pedig többször közreműködött az Eck Imre vezette Pécsi Balett
produkcióiban. Többek között a Fából faragott királyfi és a Csodálatos mandarin
címszerepeit is táncolta. Karikatúrái jelentek meg a pécsi egyetemi lapokban,
munkahelyein (Pécsi Nyári Színház, Pécsi Kisszínház) színházi kiadványokat, díszleteket
tervezett, a Pécsi Műsor szerkesztője volt. Koreográfusi tevékenységét is a
karikatúraszerű groteszk látásmód jellemzi, országos koreográfiai fesztiválokon
négyszer nyert nagydíjat és több nívódíjat (Don Quijote, Tisztelet Rejtő Jenőnek, In
memoriam Örkény István, Tóték tánca, Szorító). 1994-től önálló vállalkozásként a pécsi
Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió társtulajdonosa, könyvet, plakátot, logót, folyóiratot,
prospektust stb. tervez. Karikatúrákat rajzol folyóiratokba (Dél-Dunántúli Gazdaság,
Késműves, Magyar Mérce). Önálló grafikai kiadványai: Szóképtelenségek (1994), A
banda (2003), Szürke Péter (kártyajáték politikai karikatúrákkal, 2003), A pedagógia
csődje (2007).