BORDÁS FERENC

(Temesvár, 1911. – Budapest, 1982.): grafikus.

Korán megnyilatkozó tehetségével Devich Sándor foglalkozott. Grafikusi hajlamainak
kibontakozásában – elsősorban is a fametszésre – Buday György példája ösztönözte.
A rézkarc művelése iránt pedig Hubert Weyty-Wimmeil bécsi mester keltette föl
érdeklődését, noha az akkoriban Szegeden freskózó Aba-Novák Vilmos is hatott rá. A
szegedi képzőművészek 1937-es kiállításán 42 különböző fametszettel szerepelt. 1943-
ban megjelenő Tóth Ervin: Csúfondáros rajzolatok című kiadványban tollrajzos
karikatúrával jelentkezett. Szovjet hadifogsága után Székesfehérváron orvosként
dolgozott, szabadidejében pedig a képzőművészeti kört vezette. Grafikai
tevékenysége teljes kötetlenségében – az ötvenes évektől kezdve – Budapesten való
végleges letelepedését követően bontakozott ki.