CSERNEK ANTAL (CSERNECH)

(Szatmárnémeti, 1881. – Pestszentlőrinc, 1935.): festő, karikaturista, grafikus.

Tanulmányait Budapesten és Münchenben végezte. Sokat foglalkoztatott grafikus
karikaturista. 1915-től szatirikus rajzokat karikatúrákat készített a Képes Újság részére.
Fő grafikusi tevékenysége képeslap illusztráció. A Herkó Páter (1899–1922),
vicclapban kisebb nagyobb megszakításokkal huszonhárom évig rajzolt
karikatúrákat. Fő munkatársai voltak: Gáspár Antal, Batta Péter, Hatos Sándor.
Publikáció: Herkó Páter Naptár (1899), Urambátyám (1900–1906), Borsszem Jankó
(1901–1905), Karikás (Debrecen, 1903–1908), Derű (Marosvásárhely, 1903–1904),
Magyar Miska (1909–10), Kacsa (Ungvár, 1909–10), Mátyás Diák (1909), Színházi Hét
(1912), Képes Újság (1916–17), Vasárnapi Újság (1920), Gyerekek Vasárnapja (1929),
Pesti Hírlap (1929), Pesti Hírlap Vasárnapja (1929), Láng (1934) című lapok.