DINNYÉS KÁROLY

(Kőhídgyarmat, 1916 – 1944): festő, karikaturista.

A kassai gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Érettségi után Prágába
került főiskolára, rajztanári szakra. Szegeden Aba-Novák Vilmos lett a mestere.
Foglalkozott grafikával és festészettel. Újságok részére készített képregényeket, egész
oldalas politikai karikatúrákat, portrékat. A Magyar Futár humormellékletének első
számú rajzolója volt. Az 1943-ban megjelent: „Csúfondáros rajzolatok”című
kiadványban, Vadász Endre, Faragó Géza, Dobry Lajos, Pintér Jenő, Mata János,
Toncz Tibor, Drahos István, Pesthy István, Szűr-Szabó József grafikusokkal együtt rajzolt.
Publikált a Képes Tábori Újságban is. Részlet a halálakor megjelent cikkből:
„Mélységes gyásza van a magyar képzőművészetnek: Dinnyés Károly a fiatal festő- és
rajzolóművész, Aba-Novák Vilmos egyik legtehetségesebb tanítványa meghalt.
Dinnyés Károly, akinek rajzai annyi gyönyörűséget szereztek a Képes Tábori Újság
olvasóközönségének is, mindössze 28 éves volt, de nevét jól ismerték, számon
tartották mindenütt és nagy jövőt jósoltak a fiatal, tehetséges magyar művésznek. A
kamaszosan jó kedélyű Dinnyés Károly — akit barátai, művészkollégái és dolgozó
társai is kivétel nélkül annyira szerettek — pazar bőséggel ontotta rajzait, karikatúráit,
illusztrációit, s mindig meglepő könnyedséggel, fölényes mesterségbeli tudással
dolgozott. Kifejező erejű rajzai, ötletes, tréfás gúnyképei már aránylag rövid idő alatt
nagy népszerűséget szereztek a kiváló magyar művésznek, akit kettétört életművével
is a legjobbak között tartanak majd számon.”
Publikáció: Színházi Újság (Szeged) Magyar Exlibrisz (1941), Film Színház Irodalom
(1941), Magyar Futár (1941–44), Képes Tábori Újság.