DÖMÉNYI LÁSZLÓ

(Tornalja, 1890. – ?): festő.

Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán végezte (1910–1914), ahol Zemplényi
Tivadar és Réti István voltak a mesterei. 1910-től rajzolt karikatúrát Üstökös-
Urambátyám vicclapba. Munkatársai voltak: Földes Imre, Zórád Géza, Gáspár Antal,
Jeney Jenő. 1925-ben Algírban telepedett le, ahol több gyűjteményes kiállítást
rendezett. Észak-Afrika fénnyel itatott színes életét festette, az arab városok nyüzsgő
embertömegét és Algír környékének tájait.