FISCHER LIPÓT

(–,): karikaturista.

Az Üstökös élclap (1891–99) meghatározó politikai és portrékarikaturistája volt. Lakatos
Éva: „A borítólapok sorsa a könyvtárakban” cikkében írja: Az Üstökös című élclap
(1858–1918) 1865-ben Jókai Mór humoros tárcaportréinak sorozatával tette
izgalmassá közlésrendjét, amelyet Jankó János rajzai kísértek. 1880-tól az új szerkesztők
felelevenítették ezt a hagyományt, s a felnagyított portrékat 1882-től a címlapokra
emelték ki. Így az 1883–1885-ös, majd az 1892-es és 1898-as évfolyamok
címlapsorozata hangulatos galériában örökítette meg a kor szellemi elitjét – Linek
Lajos, Jantyik Mátyás és Fischer Lipót – rajzaiban.”