FRANKENBURG ADOLF

(Németkeresztúr, 1811. – Eggenberg, 1884.): színész, író, lapszerkesztő, kritikus.

1828–29-ben Földi néven színész volt Győrött, Komáromban és Esztergomban. 1833–
1840 között négy német komédiát írt, ezeket Pest-Budán, Pozsonyban, Aradon és
Temesvárott játszották. 1839–40-ben a Pesther Tageblatt kritikusaként bírálatokat írt a
Pesti Magyar Színház előadásairól. 1843-ban alapította és 1847-ig szerkesztette a
Magyar Életképek című divatlapot (1844–1848 között Életképek), amely 1846. okt. 24-
től a Nemzeti Színház hivatalos közlönye volt. 1845–47-ben a Nemzeti Színház
drámabíráló bizottságának tagja volt. 1861-ben a Bolond Miska élclapnak rajzolt
karikatúrákat. Feltehetően más vicclapokban is publikált, de ebben a korai
időszakban még kevés karikatúrán található szignó.
Könyv: Emlékiratok 1–3 (Pest, 1868).