FRECSKAY LÁSZLÓ

(LACZHY) (Pest, 1844. – Budapest, 1916.): festő, grafikus.

Bécsben P. J. Geigernél folytatott tanulmányokat a Képzőművészeti Akadémián,
1867-től. Vidám karikatúrái bécsi képeslapok hasábjain jelentek meg, amelyeket
LACZHY vagy F. néven írt alá. 1886-tól rajzolt a Magyar Figaró című pikáns lapban,
majd a Fidibusz is közölte rajzait. Festményeinek témáját a művészvilág adta. 1911-től
ismét Budapesten élt, ahol a V asárnapi Ú jság é s a z Ú j I dők közölték illusztrációit.
Készített akvarell és olaj zsánerképeket is.
Publikáció: Magyar Figaró (1886–89), Művészet (1909), Fidibusz (1912)), Új Idők.