GELLÉRT HUGÓ

(Budapest, 1892. – New York, 1985.): grafikus, karikaturista, festőművész.

Fiatalon New Yorkba emigrált, ott végezte művészi tanulmányait (National Academy
of Design). Eleinte kubista szemléletű portrékat festett, majd elsősorban politikai
karikatúráival vált népszerűvé. Számos lap munkatársa és illusztrátora (Masses and
Mainstream, Amerikai Magyar író, Kanadai Magyar Munkás, Liberator, New Masses).
A munkásmozgalom világszerte ismert grafikusa. Illusztrálta Marx Tőkéjét 1933-ban.
Ugyanebből az évből származik Gulliver-sorozata, melyben az 1930-as évek
Amerikáját mutatta be. Mozgósító vagy leleplező erejű szatirikus rajzait a kapitalizmus
visszásságai, majd a fasizmus ellen készítette (A kisember százada c. sorozat). Először
Majakovszkijról (1925), majd politikusokról és tudósokról rajzolt portrékat (John Reed,
Albert Einstein, F. Roosevelt, Martin Luther King stb). 1974-ben Budapesten rendezett
képeiből kiállítást, 1981-ben a Magyar Népköztársaság Zászlórendjével tüntették ki.