GUNCSER NÁNDOR, családi nevén Gunscher

(Hódmezővásárhely, 1886. – Kolozsvár, 1963.): grafikus, karikaturista.

Festészeti tanulmányokat Budapesten (1908–1909) és Firenzében végzett, vonzódása
a humoros rajz iránt azonban a grafikusi pálya felé irányította. 1912-ben rajzolt a
Fidibusz című viccújságnak. Már az I. világháborús katonai szolgálata idején kötetbe
szerkeszti rajzos tudósításait (Apuka levelei a harctérről, Bp. 1915). Ezt a naiv, göre
gáboros hangnemet később a tartósabb politikai és társadalmi szatíra váltja fel
rajzaiban. 1918-ban Kolozsvárt telepedett le, részt vett a romániai képzőművészek
érdekvédelmi szervezeteiben; 1921-ben a kolozsvári Művészeti Klub egyik
megalapítója, 1924-től a bukaresti Szépművészeti Szakszervezet tagja. Színes rajzaiból
és karikatúráiból 1924-ben rendezett egyéni kiállítást Kolozsvárt (a kritika A vak Európa
című rajzát méltatta). Szellemes, vidám rajzaiból kiállított még egy 1940
decemberében szervezett kolozsvári csoportkiállításon. Később a kolozsvári
Mezőgazdasági Intézet rajzolója.
Könyv: Grand Circus Guncser (Kolozsvár, 1924).