GYENES GITTA Wallesz Jenőné

(Budapest, 1888. – Budapest, 1960.): festő, grafikus.

A magyar porcelánfestés egyik úttörője. Budapesten, Nagybányán és Rómában
tanult. 1908-tól jelentek meg karikatúrái Az Üstökös-Urambátyám vicclapban.
Kedvelte a groteszk illusztrációkat, grafikákat. Publikált a J ó Pajtás, Ú j I dők, Az Újság
Vasárnapja, Délibáb, Vidám Újság, Pesti Hírlap című lapban.
Kiállítás: 1910-től szerepelt a budapesti kiállításokon, eleinte festményeivel, később
főleg grafikáival. Számos gyűjteményes kiállítása volt, a háború után 1946-ban a
Fészek Klubban, 1948-ban a Régi Műcsarnokban. Itt mutatta be a „Néger is ember”
című sorozatát, „Parkban” című képét a Magyar Nemzeti Galériában őrzik.
Publikáció: Üstökös-Urambátyám (1908), Jó Pajtás (1911), Új Idők (1924–25), Az Újság
Vasárnapja (1928–29), Az Újság Könyve (1930), Délibáb (1934), Pesti Hírlap Karácsony
Album (1937), Vidám Újság (1938).