HARMOS KÁROLY

(Somogy, 1879 – 1956): festő, tanár.

A budapesti tanárképzőben, majd Münchenben tanult. Több lapban publikált
karikatúrákat: Borsszem Jankó (1900), Fidibusz (1907), Szamár (1917). A Szamár című
politikai élclapban munkatársai voltak: Bíró Mihály, Dezső Alajos, Feiks Jenő, Garai
Arnold, Jeney Jenő, Kóber Leó, Pólya Tibor. Mint rajztanár Pécsett 1907-ben
gyűjteményes kiállítást rendezett, majd Rév-Komáromban működött. 1917-ben száz
darabból álló anyagát állította ki a Nemzeti Szállóban. A festészetnek csaknem
minden ágában próbálkozott, s a grafika terén is a legkülönbözőbb eszközökkel
dolgozott. Illusztrálta fametszetekkel Féja Géza Mesélő falu című könyvét, illetve a
Hüvelyk Matyi álomországban című művet. A két világháború között
szabadiskolájából a felvidéki művészek számos kitűnősége került ki.