HASKE FERENC

(Budapest, 1833 – 1894): grafikus.

Itthon és Lipcsében tanult, azután pesti kőnyomdákban főleg arcképeket rajzolt. Az
1850-es é v v égétől n éhány é vig s aját kőnyomdája v olt a f ővárosban. Az 1860-as
években a Hazánk s a Külföld, 1869–1882-ben pedig a Vasárnapi-Újság, Arany
Trombita (1873), majd ismét a Vasárnapi Újság (1874–96) rajzolója volt. Néhány
kőrajza és acélmetszete önálló műlapként jelent meg.