JANKÓ ELEMÉR

(1872 – 1892): karikaturista.

Jankó János fia. Az Országos Mintarajziskolában. és Münchenben Hollósynál, valamint
az akadémián végezte tanulmányait. Jó barátságban volt Tornyai Jánossal, aki fiatal
korában Az Üstökös és a Kakas Márton karikaturistája volt. Jankó Elemér örökölte apja
humorát és tehetségét, már 17 évesen rajzolt a Fliegende Blätter számára. A fiatal
művész kezdett talán először képregényeket rajzolni (1886–1892) az Urambátyám
élclapban. Rajzain mozgalmas jeleneteket örökített meg, nemeseket, polgárokat
gúnyolva. A Kerekes Bódi bácsi Münchenben című képregényét az Újság Vasárnapja
közölte. Húszévesen tüdőbajban halt meg. 1895-ben albumfüzetben jelentek meg
hátramaradt rajzai.