JENEY ISTVÁN

(–,): karikaturista.

Életrajzi adatait nem ismerjük. Illusztrációkat és karikatúrákat publikált. Együtt rajzolt
névrokonával, Jeney Jenővel a Borsszem Jankó élclapban (1902–1908). Publikált: a
Bolond Istók (1902–1903), Urambátyám (1903), Villám (1906) (Tolnai Világlapja
melléklet), Új Idők (1934) újságokban is. A Borsszem Jankó vicclapban munkatársai
voltak: Garay Ákos, Sajó Sándor, Paulini Béla, Fényes Adolf, Bér Dezső, Jeney Jenő.
Szignó: Jeney István.