KARDOS BÖSKE

(–,): iparművész.

1920-ban Révész Béla méltatta kiállítását: „Karácsony napjaiban, a Haris köz 1. számú
házban, műteremkiállítást mutatott be Kardos Böske. A vad zajlásban, ami most
átcsörömpöl a város fölött, bizony alig akad meg a figyelem az elvonult, önmagát
véka alá helyező művészetnél, ami e kiállításon elénk tárul. Illik följegyezni: Kardos
Böske a legszebb reménysége a magyar iparművészetnek. Textilmunkákat,
asztalfutókat, kendőket, függönyöket, válltakarót, vitrázsokat, faliszőnyegeket és
mindenfajta pompázó termékét a tűnek, anyagkombinációnak és a bujálkodó
képzeletnek láttuk itten, ízlés, dekoráló erő, a rajznak olyan üde áttranszponálása
csillog e szép tárgyakon, hogy öröm köztük járni és megérinti az elgondolkozást, mért
nem keresi föl a biztatás, ismertség, anyagi jólét az ilyen kitűnő művésznőt, aki egyik
legszebb reprezentálója a magyar talentumnak. Mert magyar a meleg színessége,
regélő ornamentikája, a naiv kedvessége; együtt a sok gyönyörű holmi érezteti is a
bús, magyar szimbólumot, a vadrózsabokrot, mely elhagyott magányosságában
virágját önfeledten hányja és illatát nem lehet elfelejteni. Úgy tudjuk, a kiállított
tárgyakat megrendelten Amerikába viszik. Helyes ez, a külföldről jövő impulzus
munkáló egyensúlyban fogja tartani Kardos Böskét és megmarad számunkra a
nagyszerű termékenysége anélkül, hogy mi hibásak lennénk benne. Evangéliumi
állapot ez: hálátlanságért hálával fizetni.” Karikatúrákat a Ludas Matyi 1949
vicclapban rajzolt, itt munkatársai voltak: Toncz Tibor, Sándor Károly, Kaján Tibor,
Szepes Béla, Szűr-Szabó József, Gerő Sándor, Hegedűs István, Kassowitz Félix.