KARDOS BRÚNÓ

(–,): karikaturista.

Több vicclapnak rajzolt karikatúrát: Az Üstökös (1905), majd Az Üstökös-Urambátyám
(1906), Képes Családi Lap (1917), Fidibusz (1916), Magyar Figaró (1910–16), Bolond
Istók (1913), Ofszájd (1928) lapokban. Publikált a Keresztény című politikai napilapban.
Ismert plakátja: „Új Lap”. Készített reklámgrafikákat, pl: „Mit kiabál? Hiszen mindenki
tudja már, Mágnás cipőkrém. ”