KOBER LEÓ

(Brünn, 1876. – New York, 1932.): festő és grafikus, karikaturista.

17 évesen már rajzolt karikatúrákat az Urambátyám szatirikus újságnak, ezt követően
a Fidibusznak. A legismertebb vicclapnak, a Borsszem Jankónak kilenc évig volt külső
munkatársa. Készített grafikákat a Múlt és Jövő, Művészet, Új Idők, Színházi Élet
részére. A Szamár című politikai humorújság (1917) szerkesztősége indította el az Április
című politikai élclapot, mindkét lapban kiváló grafikusok: Vértes Marcell, Szigethy
István, Pólya Tibor, Kelen Imre, Kónya Sándor, Major Henrik, Dezső Alajos, Gedő Lipót,
Kober Leó rajzoltak baloldali elkötelezettségű karikatúrákat. 1919-től először Párizsban,
majd Berlinben készített plakátokat, szatirikus illusztrációkat. 1921-ben az USA-ban
telepedett le, ott élt haláláig.
Publikáció: Urambátyám (1893–94), Művészet (1903–14), Fidibusz (1906–1909), Új Idők
(1907), Borsszem Jankó (1907–16), Magyar Figaró (1911–14), Múlt és Jövő (1916),
Szamár (1917), Április (1918–19), Színházi Élet (1918), Front (1919), Literatúra (1926).
Szignó: Kober.