KORA KORBERT NÁNDOR

(Temesvár, 1897. – ?) festő, grafikus.

Számtalan illusztrációt és karikatúrát rajzolt. Az Április (1919) című politikai vicclapban
együtt publikált Vértes Marcell, Bíró Mihály, Pólya Tibor, Major Henrik művészekkel.
Erdélyi lapokban illusztrált 1935-ig: Képes Futár (1922), Tollszár (1922), A Toll (1923–26),
Kolozsvári Tükör (1923–25), Színház és Társaság (1923–25), Fajankó (1923–24), Figaró
(1923–24), Toll és Tinta (1923), Vasárnap (1924), Kaviár (1924–32), Géniusz (1924),
Törekvés (1925), Színház (1925), Lugosi Futár (1926), Modern Nő (1928), T oll é s T őr
(1922), Tollhegyről (1930), Róka (1930), A Hang (1933), Színházi Élet Albumba (1935)
portrékarikatúrát is rajzolt.