KOZMA LAJOS

(Budapest, 1884. – Budapest, 1948.): grafikus, mérnök.

1906-ban építészmérnöki oklevelet nyert, s nem sokkal később találkozott Balázs Béla,
Révész Béla írásművészetével.
Első tollrajz illusztrációiban Révész Béla novelláit teremti újjá. Művészete a szecesszió
dekoratív formavilágából sarjadt, majd nem sok idő múlva a magyar népi
díszítőművészet hatására újul meg. Az I. világháború alatt jelenik meg munkáiban a
magyar népi barokk gazdag díszítőmotívumaiból táplálkozó formakincs, ebből
születik meg később a nemzetközileg is ismert „Kozma-barokk”. Művészetének
legszebb korszaka a K ner N yomdával v aló e gyüttműködése (1917–1927) között.
Publikált grafikákat, karikatúrákat A Ház (1909), Magyar Grafika (1921–1931), Színházi
Élet (1923), Kaviár (1930), Délibáb (1944) lapokban. A Magyar Tanácsköztársaság
részére tervezett bélyegeket. Tagja volt az Újságrajzoló Művészek
Egyesületének(1930).