LINEK LAJOS

(Gyönk, 1859. – Cleveland, USA, 1941.): festő, grafikus.

Az Országos Mintarajziskolában tanult, majd újságrajzolóként grafikákat, de főleg
karikatúrákat rajzolt. 1883-ban jelentek meg munkái az Üstökös című élclapban, itt
munkatársai voltak: Jankó János, Jantyik Mátyás, Prenoszi Sándor. Ezt követően a
Garabonciás, Pikáns Lapok, Magyar Figaró, Caviár, Mátyás Diák élclapok
foglalkoztatták. Illusztrációkat készített: Új Budapest, Magyar Szalon, Képes Folyóirat,
Vasárnapi Újság, Magyar Hírlap, Színház, Szikra, Új Idők, Szabadság, Vasárnap című
lapoknak. A Kakas Márton vicclapnak közel húsz évig volt rajzolója, több címlapot
készített és teljes oldalt kitöltő groteszk rajzot pl. a Haláltánc (1910. XVII/14. sz.). Linek
Lajos magabiztos, virtuális ügyességgel alkotó, a magyar sajtógrafikát felemelő és
népszerűsítő művész volt. Ismert plakátja a Dr. Nebántsvirág 1910 körül. 1910-ben
kivándorolt az USA-ban ahol főleg portrékat festett, többek között Ohio állam
kormányzójának, Judsonnak az arcképét 1911-ben.
Kiállítás: Női pasztell-portréit a Műcsarnokban mutatta be. 1907-ben Budapesten,
1908-ban Aradon, Nagyváradon és Temesvárott rendezett gyűjteményes kiállítást.
Grafikai műveit a Magyar Nemzeti Galériában és a Legújabbkori Történeti
Múzeumban vannak.
Publikáció: Üstökös (1883–98), Új Budapest (1883–84), Garabonciás (Győr, 1884),
Magyar Szalon (1885), Új Idők (1885–95), Magyar Figaró (1886–94), Pikáns Lapok
(1886), Kaczhagó Thália (1888), Pikáns Naptár (1888–89), Caviár (1888–90), Mátyás
Diák (1890), Képes Folyóirat (1891–1901), Caviár Blätter (1891), Kakas Márton (1892–
1911), Vasárnapi Újság (1896), Püf Neki (1896), Magyar Figaró (1896–98), Magyar
Hírlap Albuma (1897), Magyar Géniusz (1897), Babszem Jankó (1902–1905), Borsszem
Jankó (1901–1907), Színház (1903), Pinty Urfi (Kolozsvár, 1903), Jövendő (1903), Szikra
(1903), Új Idők (1904–1907), Fidibusz (1905–1907), Urambátyám (1905–1906),
Szabadság (1909), Vasárnap (1912–22), Pipacs (USA, 1913), Röpke Lapok (1915).
Szignó: Linek.