MATA JÁNOS

(Hegyközkovácsi, 1907. – Nyírmihálydi, 1944.): költő, grafikus.

Már zilahi gimnazista korában megjelentek első versei a Szilágyság című lapban s
írásai a Pásztortűzben. 1931-ben Debrecenbe költözött és bölcsészdoktorátust
szerzett. Az egyetemen a román nyelv lektora lett és levéltáros is volt. Versei és
tanulmányai jelentek meg debreceni folyóiratokban. Irodalmi munkássága mellett
jelentősek archaikus hangulatú fametszetei (Arany János Toldijához, Nagy-Kallói
Fényes István Krónikájához, mely az ő gondozásában jelent meg 1943-ban),
könyvdíszei stb. Karikaturisztikus fametszetei megjelentek Tóth Ervin: Csúfondáros
rajzolatok című kiadványban, melyben szerepel még rajzaival: Vadász Endre, Toncz
Tibor, Pintér Jenő, Szűr-Szabó József, Pesthy István, Dobry Lajos, Pólya Tibor, Dinnyés
Károly. A II. világháborúban bombatámadás áldozata lett.