PÁLYI JENŐ

(1900 – 1953): karikaturista.

Számos újság rajzolója. Nova Irodalmi Intézet Könyvkiadónál dolgozott mint grafikus.
Huszonhat könyv címlapján szerepel, illusztrátorként.: Rákóczi árvái, Mécs László:
Válogatott Versei, Amicis Edmondo: A szív, Légy jó mindhalálig. (1944). A békéért
(karikatúraalbum) stb. Fiatalon, munkája mellett karikatúrákat rajzolt a Szamár (1917)
című vicclapnak. Később grafikái illusztrációi jelentek meg a Ma Este, Tolnai Világlap,
Színházi Élet, Az Újság Vasárnapja, Reklámélet, Vasárnapi Újság című lapokban. A 2.
világháború után 1945-től a Ludas Matyi munkatársa lett. A kitűnő rajztudású művész
kapta a legtöbb címlaprajz megrendelést a Ludas Matyi vicclapnál, irányított, sugallt,
megadott tematika szerint készítette el karikatúráit a kulákokról, a lógós munkáról, a
feketézésről, a „haza ellenségeiről”. Figurái Taszajtó Nagy Gergely és Sötét Ödön,
évekig heti rendszerességgel jelentek meg a lapban, illetve diafilmeken,
képregényekben és plakátokon. A portrérajzolásban is kitűnő karikaturista haláláig
(1953) az egyik legelismertebb művész volt.
Publikáció: Szamár (1917), Ma Este (1925–26), Tolnai Világlap (1926–27), Színházi Élet
(1926), Az Újság Vasárnapja (1928–32), Reklámélet (1933, Vasárnapi Újság (1935),
Ludas Matyi (1945–53), Képes Hét (1946), Ludas Matyi Kalendárium (1947), Magyar
Rendőr (1950). Szignó: Pályi.