PAP GÉZA

(Ungvár, 1883. – ?): festő, grafikus.

Az Iparművészeti Iskolán, az Országos Mintarajziskolában és Nagybányán tanult, a
Műcsarnokban, a Nemzeti Szalonban, a Művészházban és a Belvederében (1923)
állított ki. Karikatúrákat és grafikákat rajzolt: a Fidibusz (1906–15), é s a M últ é s J övő
(1924) újságoknak. A Fidibusz élclapban együtt dolgozott: Hosszú Pintér Gyula, Kónya
Zoltán, Zórád Géza, Szigethy István, Földes Imre. Olajképein még posztimpresszionista,
de grafikai alkotásain már az expresszionizmus felé haladt. A húszas évek elején
festett képein a primitív hatást hangsúlyozta. 1929-ben gyűjteményes kiállítása volt a
Nemzeti Szalonban.