PAPP JÓZSEF

(1869–1932): festő.

Az Országos Mintarajziskolát (1888–1892) végezte el. Több lapnak rajzolt karikatúrát.
Stílusa kezdetben a kornak megfelelően aprólékosan kidolgozott volt, majd idővel
egyszerűsödött. Az Urambátyám (1894–97), élclapban együtt publikált vele: Rubovics
Márk, Cserépy Árpád, Kober Leó, Hatos Sándor (Arad), Jeney Jenő. Rajzolt még: a
Kakas Márton (1895), Bolond Istók (1902–1903), Borsszem Jankó (1905) vicclapokban.