PESTHY ISTVÁN dr.

(Déva, 1906. – Budapest, 1972.): orvos, sebész és fogszakorvos, karikaturista.

A budapesti és debreceni orvosi egyetemen tanult 1935-ig. 1936-tól egészen haláláig
a budapesti egyetem Fogászati, Sebészeti, majd Szájsebészeti klinikáján dolgozott. 21
éves volt, amikor első rajzát leközölték a Hanupex lapba (1927), majd a Tolnai
Világlap (1928) és a Borsszem Jankó élclap (1928) hozta rajzait. Színházi lapokban és
magazinokban is publikált: Színházi Élet, Képes Krónika. A 8 Órai újságnak volt a
rajzolója 1939-től 1944-ig. Rajzolt a Vicinális Dugóhúzó egyetemi lapnak is, majd 1944
őszétől a bátor ellenzéki Pesti Posta című politikai élclap szerkesztője és rajzolója. (9
száma jelent meg, majd a nyilas kormány betiltotta). Szerkesztők voltak: Szepes Béla,
Toncz Tibor, Szigethy István, Hauswirth Magda, Byssz Róbert, Gugi Sándor. 1945 után
mint orvos tevékenykedett. Az Élet és Irodalom és a Ludas Matyi újságokban jelent
meg rajza 1966-ban.
Publikáció: Hanupex (1927–29), Tolnai Világlap (1928), Borsszem Jankó (1928), Színházi
Élet (1929), Képes Krónika (1931), 8 Órai Újság (1939–43), Film Színház Irodalom (1943–
44), Vicinális Dugóhúzó (1944), Pesti Posta (1944), Élet és Irodalom (1966), Ludas Matyi
(1966). Szignó: fallus.