RIPPL-RÓNAI JÓZSEF

(Kaposvár, 1861. – Kaposvár, 1927.): festő.

1882-ben Zichy Ödön családja házitanítójaként Szurdon és Kalksburgban élt. 1884-
ben iratkozott be a müncheni akadémiára, de 1887-ben már Párizsban dolgozik.
Egészen 1901-ig tartózkodik Franciaországban. Itt alkotta ifjúkori fő műveit, az Ágyban
fekvő nőt, a Párizsban is nagy sikert aratott Öreganyámat (1892, MNG), a Kuglizók
című érdekes ritmusú képét (1892, MNG). Ekkori művei a Nabis-csoport
munkásságának szerves részét alkotják. Párizsból több ízben hazalátogatott, 1895-ben
festette Apám, anyám c. kettős mellképét, majd két év múlva a Szüleim negyven
éves házasság után (Bp., magántulajdon) c. művét. Rippl-Rónai József a festészet
mellett a sajtóban is publikált. Festményei, grafikái, plakátjai, karikatúrái jelentek meg.
Az Üstökös (1886–87) élclapnak rajzolt karikatúrát állandó társaival, Jankó János,
Fényes Adolf, Linek Lajos, Jantyik Mátyás művészekkel. A Világlap (1898), Művészet
(1903–15), Jövendő (1906), A Ház (1909), Új Idők (1922–34), Kék Madár (1923), Színházi
Élet (1926), A Társaság (1927) lapokban grafikáit, festményeit publikálta. A Krix-Krax
(1912) vicclapban Fáy Dezső, Forrai Zoltán, Gedő Lipót, Major Henrik, Mocsay Béla,
Végh Gusztáv voltak munkatársai. A Borsszem Jankó (1917) élclapban néhány
karikatúrája jelent meg. Az Április (1918–1919) című színvonalas politikai vicclapban
főleg a Herman Lipót-féle asztaltársaság tagjai rajzoltak: Herman Lipót, Vértes
Marcell, Pólya Tibor, Paulini Béla, Rippl-Rónai József, Bíró Mihály. A Tanácsköztársaság
leverése után több művésztársa külföldre távozott.