SÁNDOR J. ANTAL

(1891 – ?): grafikus.

1909-től 1914-ig a M agyar K épzőművészeti F őiskolára járt. A Fidibusz részére rajzolt
szecessziós karikatúrákat.