STERN YOSEF

(1924. –): festő, grafikus, karikaturista.

1941-ben 17 évesen kivándorolt Palesztinába. Eleinte dohányföldeken és
citrusültetvényeken dolgozott, ezzel párhuzamosan rajzokat készített emberekről és
tájakról. Elvégezte a jeruzsálemi Bezalel Művészeti Akadémiát, ahol később tanított is.
1948 óta Izrael egyik vezető művésze és karikaturistája. Illusztrál gyermek- és felnőtt
lapokat, illetve könyveket, valamint foglalkozik festészettel is. Gárdos Károly (DOS) írta:
„Sokszor gondolok arra, hogy kettős elégtételben részesültünk mi, népünk hazatérő
vándorai. Saját hazánkban, testvérek között élhetünk egy szabad, demokratikus,
emberséges országban. Külön jó érzés azonkívül, hogy szűkebb közösségünk, a
magyar származású alija oly lényeges szerepet játszik a demokratikus sajtószabadság
egy fontos megnyilvánulásában, mint a kritikus rajztoll forgatói: Farkas Zeév, Rosenfeld
Feri, Katz Smuel, Stern Joszi” és e sorok írója, Gárdos Károly”. Szignó: YOSSI.