SZIGETHY ISTVÁN

(Erzsébetváros, 1891. – Nagymaros, 1966.): festő, grafikus, karikaturista.

1907-től 1911-ig Ferenczy Károly és Zemplényi Tivadar tanítványa a Képzőművészeti
Főiskolán, majd Nagybányán és Münchenben folytatta tanulmányait. Fiatalon, 1908-
tól az Üstökös-Urambátyám élclap külsős munkatársa lett, majd a Nevető Vásárnap,
Színházi Hét, Móka, Magyar Kabaré, Új Revü, Fidibusz újságokban is publikál. A
Borsszem Jankó egyik meghatározó rajzolója lett (1913–1930). Kiválóan rajzolt
portrékarikatúrákat é s o ntotta a v icceit. E gy i dőben több színházi- és mozimagazin
foglalkoztatja: Pesti Mozi, Mozi, Pesti Színpad, Színházi Élet, Képes Színpad, Színházi
Újság, Színház és Társaság, Színház című újságok rendszeresen közlik illusztrációit,
grafikáit, karikatúráit. 1917-ben a Szamár, majd az Április (1919) politikai lapnak is
rajzolója volt. Dolgozott erdélyi lapoknak is: Kolozsvári Tükör (1921), Gyilkos (Kolozsvár)
és a marosvásárhelyi Színházi Élet. Az új vicclapok kedvelt rajzolója: Az Ojság (1921),
Háry János (1926), Szatíra (1928), Papagáj (1933), Plajbász (1934). A már fotókkal,
viccekkel és érdekes írásokkal megjelenő magazinok is alkalmazták az ismert művészt:
Magyar Magazin (1929), Délibáb (1935), Ünnep (1935). Rajzolt a szélsőjobboldali
Drótkefe (1940), majd a Pesti Posta (1944) betiltott vicclapban. 1927–34 között
Svájcban, illetve Berlinben élt, ahol német élclapok számára (Simplicissimus, Jugend)
készített rajzokat. 1945 után a Ludas Matyi, majd a Szabad Száj (1946), Fűrész (1949),
Népsport, Magyar Újság, Füles, Ország-Világ, Film Színház, Muzsika, Pajtás és Népsport
külsős munkatársa volt. Szigethy István hosszú és nagy ívű pályát élt meg
karikaturistaként.
Könyv: 1917-ben adták ki illusztrációit tartalmazó albumát, Rajzok Szomoryhoz címmel.
1922-ben jelent meg Grotesque című, tollrajzokat, rézkarcokat és politikai
gúnyrajzokat tartalmazó albuma. A New Yorktól, a Hungáriáig című kiadványt (1965)
Hermann Lipót grafikussal közösen illusztrálták. Színházi karikatúrák: Hacsek és Sajó
(1935), Hacsek és Sajó a politikában (1935), Hacsek és Sajó a sportról és a színházról
(1935). A Hagadát Fodor László karikaturistával együtt illusztrálták.
Kiállítás: Sok gyűjteményes kiállítást rendezett (Bp., 1923, 1927, 1940, 1947); Berlin
(1930); Princeton (1948); Stuttgart (1962); Erlangen (1962); Frankfurt (1963); Hamburg
(1965); München (1965). Fészek-díjas. 1966-ban műteremkiállításon vett részt képeivel.
Színes, nagyalakú monotípiákat alkotott Kafka műveihez. Több képe és rajza a
Magyar Nemzeti Galériában található
Publikáció: Üstökös-Urambátyám (1908–13), Nevető Vásár (1910), Színházi Hét (1911),
Móka (1911), Magyar Kabaré (1912–13), Új Revü (1912), Fidibusz (1912–15), Borsszem
Jankó (1913–30), Pesti Mozi (1913), Mozi (1913), Pesti Színpad (1914), Ma (Bp., 1914,
Színházi Élet (1914), Képes Színpad (1914), A Toll (1915), Színházi Újság (1915–21),
Borsszem Naptár (1915), Kolozsvári Tükör (1916–18), Heti Újság (1917), Szamár (1917),
Színházi Élet (1918–22), Bolond Istók (1918), Mátyás Diák (1919–20), Színház és Társaság
(1919–22), Színház (1919), Riport Újság (1919), Vörös Lobogó (1919), Pest (1919), Április
(1918–19), Mefisztó (1919), Színházi Világ (1919), Színház és Társaság (Szeged, 1920), Jó
Pajtás (1920), Hetilap (1920), Az Ojság (1921–39), Az Ojság Kleptára (1922), Kolozsvári
Tükör (1921), Gyilkos (Kolozsvár, 1921–26), Sport Hírlap (1922–25), Színház és Divat
(1922), Az Ojkelet (1922), Ma Este (1923–26), Képes Krónika (1925), Rejtvény Futár
(1925), Múlt és Jövő (1925–28), Színházi Élet (Marosvásárhely, 1925), Színházi Élet (Bp.,
1925–33), Pesti Futár (1925–26), Pest Est (1925), Az Ojság Pengős Naptár (1926), A Hét
(1926), Hary János (1926), Pesti Hírlap Kincses Háza (1927), Heti Újság (1927), Szatíra
(1928), Magyar Magazin (1929), Papagáj (1933), Tükör (1934–39), Pesti Hírlap
Vasárnapja (1928–34), Ünnep (1935–44), Plajbász (1934), Délibáb (1935–38), Színházi
Élet (1935–36), Kis Magazin (1939), Színházi Magazin (1939), Drótkefe (1940–42),
Magyar Erő (1942), Film Színház Irodalom (1943–44), Pesti Posta (1944), Szabad Száj
(1946–51), Ludas Matyi (1945–58), Színház (1947–48), Szabad Száj Naptár (1947), Fűrész
(1949), Tiszavidék (1952, Népsport (1952–63), Magyar Újság (1957), Kisalföld (1957),
Füles (1958–64), Ország-Világ (1957–58), Filmszínház és Muzsika (1960), Pajtás (1961),
Népsport (1965–68), Tavaszi Rejtvények (1967). Szignó: Szigethy