SZINI GYULA

(Budapest, 1876. – Budapest, 1932.): újságíró.

Szini Károly író fia. Jogot végzett Budapesten, azután bírósági szolgálatba lépett.
1900-ban otthagyta a bírói pályát, belépett a Pesti Napló szerkesztőségébe. 1903-ban
rövid ideig a Budapesti Naplónál dolgozott, majd Az Újság munkatársa lett. Ez időben
a Magyar Geniusban és A Hétben jelentek meg kritikai cikkei, később az Osvát Ernő
szerkesztette Figyelőben és a Nyugatban. A Tanácsköztársaság idején az írói
direktórium tagja volt. A Horthy-korszakban visszahúzódott. 1929-ben Baumgartendíjjal
jutalmazták. Számos regényt és színdarabot fordított. Paulini Béla az Újságrajzoló
Művészek Könyvében írta: „Szini Gyulának volt egy Pesti konfetti című könyve, amit
maga illusztrált. Krokik sora, igen sok és ügyes rajzzal”. A Pesti Napló
szerkesztőségében Szini Gyula, Nagy Endre társaságában mappákat rajzolt
tele…Ezekből a rajzokból időnként egy-egy nagyobb adag jelent meg egyszerre,
főleg ünnepi számokban.