TELEPY KÁROLY

(Debrecen, 1828. – Budapest, 1906.): festő.

Telepy György színész fia. Pesten Barabás Miklósnál, majd Münchenben 1852–57
között pedig a velencei akadémián tanult. 1857-ben Rómába látogatott. Eleinte
főként portrékat festett Barabás stílusában, de néhány oltárképet is készített (pl. a
nagyoroszi templom számára). Később akadémizálóan romantikus tájképeit részben
külföldi úti élményei (Svájci táj, Róma), részben a hazai táj szépségei ihlették
(Diósgyőri várrom, Dévény, A Balaton Aligánál, Mátraszentkereszt stb.). 1861-től
haláláig a Képzőművészeti Társulat titkáraként működött, mely beosztásában fontos
szerepet játszott a korszak képzőművészeti életének irányításában. 1865-től Az Üstökös
élclapnak rajzolt karikatúrákat, Jankó János neves karikaturista mellett. Műveiből
emlékkiállítást rendeztek 1966-ban a debreceni Déri Múzeumban.