TEVAN ANDOR

(Békéscsaba, 1889 – Budapest 1955): könyvkiadó és könyvnyomda tulajdonos.

 Szakismereteit a bécsi grafikai főiskolán 1907– 1910 között szerezte. Tanulmányai
befejezése után Békéscsabán átvette Tevan Adolf kis nyomdáját amelyet korszerű
műhellyé fejlesztett. Karikatúrát, illetve linóleummetszetet a Fricska (Békéscsaba) című
lapnak készített (1910). Szép kiadványai ismertté tették a nyomdát. 1911-ben
megindította a filléres, sárga Tevan-könyvtárat. amelynek keretében kiadta a haladó
magyar és külföldi irodalom számos kiváló alkotását, majd a bibliofil Tevanamatőrsorozatot,
amelyből különösen Anatole France Nyársforgató Jakabja és
Aesopus illusztrált kiadása emelkedik ki. Több könyv fedélrajzát készítette el, így a
Nyugat című újság paródiáját, az Ugat című kiadványt is. 1944-ben deportálták.
1945-ben tért haza. 1949-ben nyomdáját felajánlotta az államnak. 1950-től a Művelt
Nép Kiadónál működött, majd ugyanettől az évtől haláláig az Ifjúsági Könyvkiadó
képszerkesztője volt.