THURÓCZY KRACHUN KÁROLY

(–,): grafikus.

Karikatúrát a Móka (1910–11) vicclapnak rajzolt, itt grafikustársai voltak: Sajó Sándor,
Tichy G yula, T ichy K álmán, B ér D ezső, Gáspár Antal, Józsa Károly. Grafikákat,
illusztrációkat rajzolt a Múlt és Jövő (1912), és a Színházi Újság (Kassa, 1914) részére.
1920-tól a Színházi Újság szerkesztője volt.