URBÁN PÉTER

(1958.): karikaturista.

Magyar Ifjúság (1980–83) humormellékletébe rajzolt karikatúrákat. A Ludas Matyi
viccújságban 1980-ban külsősként mutatkozhatott be rajzaival. Két évig illusztrált az
Ifjúsági Magazin (1985–87) lapban és a Kölyök (1988) újságban.
Kiállítás: 2. Országos Karikatúra Biennále, 1985. Szignó: Urbán.