VANEK JÓZSEF

(1880 – ?): festő, grafikus, karikaturista.

1903-tól rajzolt karikatúrákat a Borsszem Jankó élclapba, majd a Bolond Istók, Üstökös,
Üstökös–Urambátyám, Erdélyi Bakter élclapoknak. A Fidibusz vicclapban együtt
publikált: Zórád Géza, Szigethy István, Major Henrik, Paulin Béla, művészekkel. Készített
grafikákat, illusztrációkat Az Újság, Színházi Élet, Ország-Világ, Színház és Divat lapok
részére. A Fajankó (1924–26), Tollszár (1922), Villám és a bukaresti Róka (1927) közölte
karikatúráit. Vanek József a sokat foglalkoztatott, elismert karikaturisták közé tartozott.
Stílusát befolyásolta Bér Dezső munkássága.
Kiállítás: 1914-től kiállítója a Nemzeti szalonnak. Rajzainak egy sorozatát 1927-ben
Ország-világ ceruzám hegyén címmel adta ki.
Publikáció: Borsszem Jankó (1903–1905), Bolond Istók (1903), Az Üstökös (1905),
Üstökös-Urambátyám (1906–10), Erdélyi Bakter (1910–13), Fidibusz (1910–20), Magyar
Figaró (1910–16), Móka (1910–11), Az Újság (1912), Színházi Élet (1914–16), Ország-
Világ (1918–28), Színház és Divat (1921), Tollszár (1922), Fajankó (1924–26), Ország-
Világ (1926–29), Móricka (1927), Róka (Bukarest) (1927–28). Szignó: Vanek J.