VARGA CSABA

(Mezőcsokonya, 1945.): filmrendező, grafikus, zeneszerző, író, producer, szobrász.

Tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-rajz szakán 1972-ben fejezte
be. 1964–68-ig földmérő, segédmunkás, előadó, raktáros, zenész, rakodómunkás.
1966-ban kezdett rajzolni, 1970-ben Pécsett elkészítette első amatőrfilmjeit, kis lakását
stúdióvá alakította, Pásztor Ágnessel és Bujtár Józseffel dolgozik együtt. 1974-ben
csatlakozott a csapathoz Pattantyús József, s létrejött az Ixilon Filmstúdió. 1979-ben a
Pannónia Filmstúdióval közösen megindította Pécsett a rajzfilmgyártást, 1989-ben
megalapította a V arga S túdiót, m elynek m űvészeti v ezetője, s egyben a londoni
Varga-TVC S túdió m űvészeti v ezetője é s t ulajdonosa. 1 991-től a Magyar Animációs
Filmrendezők Egyesületének, 1997-től a Minores Alapítvány elnöke.
Díj: Balázs Béla-díj (1985), Ezüst Hugó-díj (Chicago, 1980), Ezüst Medve-díj (Ny-Berlin,
1986), Életmű-díj (Chicago, 1988).
Film: Időben elmosódva (1979); Sztárparádé (1982); Valcer (1983); Auguszta
(gyurmasorozat, 1984–87); A szél (1985); Szekrénymesék (1985–87); Álomgyár (1989);
Ablak (1998); Don Quijote (1999); Mozgókép (1999).