VARGA JÓZSEF

(Hódmezővásárhely, 1899. – 1972.): könyvtáros, festő, újságíró, városi tisztviselő.

Nagycsaládos ácsmester fia. Kőfaragóinasnak adták, mert rendkívüli kézügyessége
volt, majd tandíjmentes tanulóként a polgári iskolát végezte el. A város hiába
szavazott meg számára képzőművészeti ösztöndíjat, nem vehette igénybe. A
városnál kapott állást. Nyugdíjazásáig írnok, majd birtoknyilvántartó irodaigazgató
volt. Már 1916-tól kisegített a könyvtárban, Székely János mellett, a néprajzi tárgyak
törzslapjainak rajzolásával, a múzeumi anyag rendezésében is közreműködött.
Képzőművészeti tevékenységét autodidaktaként folytatta, 1918-tól – amikor Weisz
László könyvkereskedésében állították ki képeit – sokszor volt szülővárosában kiállítása
(1940, 1942, 1943, 1948 stb.). Az 1920-as évektől újságíróként is jeleskedett. Cikkeit,
tárcáit a Vásárhelyi Friss Újság, Vásárhelyi Újság, Hetivásár című lapok közölték. A
Karikás élclapba rendszeresen rajzolt (1933–1935), ott munkatársai voltak: Sostarics
Lajos, Zsebők János. 1930–31-ben társszerkesztője volt a Délvidéki Sport című lapnak,
nyugdíjazása után pedig tíz évig a Viharsarok, majd a Csongrád Megyei Hírlap
sportrovatát írta, szerkesztette. Hivatalosan 1936-ban bízták meg a könyvtár, 1938-ban
pedig a múzeum vezetésével. 1942-ben ő végezte el az akkor fölállított Tornyai-képtár
anyagának rendezését. A hármas intézmény vezetését 1945 februárjáig látta el.